Aktuálně

VELIKONOČNÍ SVOZ ODPADU
14 4 2022

VELIKONOČNÍ SVOZ ODPADU

Odpadová společnost OZO Ostrava upozorňuje na změny provozu o velikonočním volnu. Na Velký pátek, tedy 15. dubna, bude svoz odpadu v Ostravě pokračovat podle běžného harmonogramu jako ve všední den. Změna se týká pouze Velikonočního pondělí, kdy má většina svozových osádek volno. V týdnu od 18. do 24. dubna pak bude svoz odpadu posunut o jeden den, tedy z pondělí na úterý a tak dále. V dalším týdnu se vše opět vrátí k normálu.

Radnice opraví další bytové domy
13 4 2022

Radnice opraví další bytové domy

V Mariánských Horách a Hulvákách dále pokračují práce na zateplování bytových domů. Práce na na opravě domu v ulici Knupferova 3 a 4, kde by mohli být noví nájemníci už na jaře, jsou v plném proudu, ale nejen to. Vedení obvodu plánuje větší investice do oprav bytů a bytového fondu a zateplení několika dalších domů, a to E. Filly 14 a Šimáčkova 23,25.

Letničkové záhony barevně rozzáří ulice
12 4 2022

Letničkové záhony barevně rozzáří ulice

Další pestré záhony letniček podél silnic a chodníků v Mariánských Horách a Hulvákách přibudou díky dotaci 40 tisíc korun, které obvod získal na zlepšení svého životního prostředí.

Velikonoční jarmark
6 4 2022

Velikonoční jarmark

Po čase s námi opět můžete oslavit příchod jara návštěvou Velikonočního jarmarku na Mariánském náměstí, který pro vás připravuje radnice od Modrého pondělí 11. dubna do Zeleného čtvrtka 14. dubna. Vedle stánkového prodeje občerstvení, dobrot, velikonočního a jarního zboží vás od úterý čeká také zajímavý doprovodný program se soutěžemi pro děti a řadou hudebních vystoupení.

Vychází březnový zpravodaj
25 3 2022

Vychází březnový zpravodaj

Březnové vydání mariánskohorského Zpravodaje právě vychází. Přečtete si v něm o připravovaném Velikonočním jarmarku, o plánovaném pokusu o rekord při chystaném Sletu čarodějnic, ale také příměstských táborech, které letos poprvé organizuje radnice. Elektronické vydání si již nyní můžete přečíst ZDE:

Nová webová stránka obvodu zprostředkuje konkrétní humanitární pomoc
21 3 2022

Nová webová stránka obvodu zprostředkuje konkrétní humanitární pomoc

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyčlenil několik bytů pro rodiny utíkající před válkou na Ukrajině. Jedná se ve většině případů o maminky s dětmi. Ve spolupráci s bytovým odborem úřadu pro ně byly vybrány byty, které zůstávaly delší dobu neobsazené a bylo možné je připravit k nastěhování velmi rychle.

Zbavte se velkoobjemového odpadu
20 3 2022

Zbavte se velkoobjemového odpadu

Mariánskohorská radnice ve spolupráci se společností OZO Ostrava pořádá každoročně velkou jarní kontejnerovou akci, v jejímž rámci se můžou obyvatelé městského obvodu bez starostí s dopravou zbavit svého velkoobjemového odpadu. Tentokrát bude do ulic Mariánských Hor a Hulvák přistaveno celkem 24 velkoobjemových kontejnerů.

Humanitární pomoc Ukrajině z Mariánských Hor a Hulvák
9 3 2022

Humanitární pomoc Ukrajině z Mariánských Hor a Hulvák

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi ve středu 2. března schválilo dar ve výši 60 tisíc korun, který odešle vybraným humanitárním organizacím zajišťujícím pomoc lidem na Ukrajině. Mezi příjemci daru jsou Český červený kříž, Charita Ostrava a nezisková organizace Člověk v tísni.

Přípravy na regeneraci sídliště U Dvoru jsou zahájeny
8 3 2022

Přípravy na regeneraci sídliště U Dvoru jsou zahájeny

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vypsalo soutěž ke zhotovení ideové studie na  regeneraci sídliště U Dvoru. Prostor mezi ulicemi Přemyslovců, Novoveskou, Strmou a U Dvoru je sice udržovaný, potřeboval by ale významně vylepšit, aby odpovídal aktuálním požadavkům místních obyvatel a současně nárokům moderní doby na veřejná prostranství.

Městský obvod podpořil sportovní kluby a neziskové aktivity
7 3 2022

Městský obvod podpořil sportovní kluby a neziskové aktivity

Vedení Mariánských Hor a Hulvák na své schůzi konané ve středu 16. února rozhodlo o rozdělení částky ve výši půl milionu korun ve prospěch sportovních a neziskových organizací zajišťujících volnočasové činnosti pro mariánskohorské obyvatele.

Pozvánka na zastupitelstvo
7 3 2022

Pozvánka na zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se uskuteční ve středu 9. března od 9 hodin ve cvičebním sále detašovaného pracoviště Základní školy Gen. Janka v Klicperově ulici. „Bývalo zvykem, že se schůze zastupitelů v minulosti konaly buď v zasedací místnosti na radnici, nebo ve velkém sále Domu techniky na Mariánském náměstí. Chceme ale zastupitelům, kteří běžně nemají prostor zrekonstruovanou budovu školy navštívit, ukázat, jak se rekonstrukce vydařila, a z toho důvodu jsme tentokrát zvolili toto netradiční místo. Věřím, že také hosté z řad veřejnosti budou mile překvapeni,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Politika je práce pro lidi - Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem
6 3 2022

Politika je práce pro lidi - Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem

Praktickou péči o obvod, včetně investic, a bezpečnost zdejších obyvatel vnímá jako priority. Neméně zásadní jsou však pro starostu ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Patrika Hujduse duch obvodu a kvalita života místních lidí.

„Můžeme tady mít překrásné prostředí, přetrhnout se, aby vše bylo opravené a lidé se v ulicích cítili bezpečně, ale pokud obvod nebude skutečně žít, bude to jen prázdná schránka a lidé budou volný čas trávit jinde,“ říká mariánskohorský starosta Patrik Hujdus.

Zastaralé karmy nahradí dálkový ohřev vody
5 3 2022

Zastaralé karmy nahradí dálkový ohřev vody

V rámci postupného zvyšování úrovně bydlení v městských bytech, prosazovaného současnou koalicí ve vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, zahájil bytový odbor mariánskohorské radnice jednání se společností Veolia o možnosti připojení domů, které jsou napojeny na centrální zdroj tepla a ohřívají vodu pomocí karem, na dálkový ohřev vody.

Rekonstrukce „Klicperky“ je dokončena a škola se v březnu otevře dětem
4 3 2022

Rekonstrukce „Klicperky“ je dokončena a škola se v březnu otevře dětem

Generální rekonstrukce detašovaného pracoviště Základní školy Gen. Janka v Klicperově ulici je úspěšně dokončena a tato krásná školní budova se svým moderním a novým vybavením uvnitř konečně opět může zase sloužit dětem.

Budoucí prvňáčci se můžou těšit na chorvatské moře
4 3 2022

Budoucí prvňáčci se můžou těšit na chorvatské moře

Ozdravný a adaptační pobyt v Chorvatsku je tradiční akce, kterou pro své prvňáčky městský obvod Mariánské Hory a Hulváky organizuje už několik let. A budoucí žáci prvních tříd ZŠ Gen. Janka do Chorvatska k moři vycestují i letos. Rozhodlo o tom vedení mariánskohorské radnice na své schůzi konané v polovině února.

Náš městský obvod je partnerem prestižní soutěže
3 3 2022

Náš městský obvod je partnerem prestižní soutěže

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se stal hrdým podporovatelem a partnerem 16. ročníku prestižní soutěže s názvem Stavba Moravskoslezského kraje 2021. Každoročními vyhlašovateli této soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Radnice je otevřena opět každý pracovní den
2 3 2022

Radnice je otevřena opět každý pracovní den

Od úterý 1. března jsou budovy radnice otevřeny opět každý pracovní den. V uplynulém období došlo ke změně otevíracích hodin v důsledku situace způsobené nákazou covid-19 a následnými protiepidemickými opatřeními. Pro veřejnost bylo otevřeno pouze v úředních dnech, v pondělí a středu, od 8 do 17 hodin, jindy pouze na základě osobní domluvy. Protože ale šíření viru ustupuje, rozhodlo vedení obvodu o tom, že není nutné nadále návštěvníky úřadu omezovat. Budovy radnice tak jsou přístupné po všechny pracovní dny v týdnu. Kromě úředních dnů v pondělí a ve středu také v úterý, ve čtvrtek a v pátek podle běžných pracovních hodin úřadu.

Kancelář prvního kontaktu je v provozu
2 3 2022

Kancelář prvního kontaktu je v provozu

První místo, které po vstupu do budovy A mariánskohorské radnice návštěvníci úřadu od února spatří, je nově zřízená Kancelář prvního kontaktu. Nejedná se o recepci, která kontroluje příchozí, ale o kancelář, v níž občanům ochotný úředník poradí ve chvíli, kdy někoho hledají, nebo potřebují vyřídit konkrétní problém a nevědí, na koho se obrátit.

Ulici Bendlovu čeká proměna
1 3 2022

Ulici Bendlovu čeká proměna

V ulici Bendlově probíhá kácení nemocných a přestárlých kaštanů, které likvidují základy okolních budov. Práce se uskutečňují v několika etapách – dnes a zítra se kácí od křižovatky ulice Bendlovy s ulicí Rubovou po vjezd od prodejny Billa (po druhý vjezd, ten první nebude možné použít. Druhá etapa se uskuteční ve dnech od 3. do 6. března a bude probíhat v úseku od vjezdu/výjezdu od prodejny Billa téměř až do konce komunikace. Prosíme řidiče, návštěvníky obchodu Billa a obyvatele z dané lokality, aby dbali dopravního značení, neparkovali v ulici Bendlově a pokud možno se místu v době kácení vyhnuli. Děkujeme za pochopení.

VÁLKA NA UKRAJINĚ – UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ, MOŽNOSTI POMOCI, KONTAKTY A INFORMACE
1 3 2022

VÁLKA NA UKRAJINĚ – UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ, MOŽNOSTI POMOCI, KONTAKTY A INFORMACE

Přinášíme souhrn nejdůležitější informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny a možností pomoci okupované zemi. Informace jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Moravskoslezským krajem.