Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

30/11 2011

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"