Začalo rajonové čištění komunikací

5/5 2021

Od pondělí 3. května začalo jarní čistění místních komunikací a chodníků v našem městském obvodu. Práce jsou naplánované do středy 2. června. V průběhu čištění cest se uskuteční také tzv. rajonové čištění ulic, tedy s rozmístěním značek se zákazem zastavení. Rajonové čištění je naplánováno vždy na středy od 5. května do 2. června, vždy od 8 do 16 hodin. Žádáme proto obyvatele, aby respektovali oznámení i instalované dopravní značení a po vymezenou dobu přemístili svá vozidla z vozovek a parkovišť mimo čištěnou lokalitu.

 

Začalo rajonové čištění komunikací

Harmonogram čištění:

 

-        ve dnech 3. až 7. května proběhne čištění v ulicích Bedřišské, Blodkově, Emy Destinnové, Jasinkově, Klínové, Knüpferově, Kordově, Kukučínově, Ladislava Ševčíka, Lázeňské, Oborného, U Nových válcoven, Varšavské, Varšavské – průmyslové zóně a v ulicích Wolkerově, Žákovské a části Železárenské

-        ve středu 5. května se uskuteční čištění s pomocí přechodného dopravního značení mezi ulicemi Tilschové, Mojmírovců (V Zátiší – Přemyslovců), Karla Tomana, Mládí a Korunní (Přemyslovců – Baarova)

-        ve dnech 10. až 14. května se bude čistit v ulicích 1. máje (28. října – Martinská), 1. máje (28. října – Martinská a Fráni Šrámka – Železárenská), Bendlově, Bílé, Cottonové, Daliborově, včetně parčíku, Hany Kvapilové, Herbenově, Kalusově, Kopaniny, Kremličkově, Martinské (1. máje – Bílá), Martinské (Železárenská – Bílá), Mrštíkově, Nájemnické, Prostorné, Rubové, Slévárenské, Tovární a v části Železárenské

-        ve středu 12. května proběhne čištění s pomocí přechodného dopravního značení v lokalitě mezi ulicemi Mojmírovců (Josefa Šavla – V Zátiší), V Zátiší, U Vodojemu, Boleslavovou a Korunní (Baarova – 28. října)

-        ve dnech 17. až 21. května čeká čištění  ulice 1. máje (28. října – Fráni Šrámka), 28. října, park u Hodoňanky,  ulice Fráni Šrámka, Jablonského, Výstavní III. třídy, Zelenou, Zelenou u č. p. 67, 69, 71, Zelenou vnitroblok, Čelakovského, Dr. Maye, Emila Filly, Hudební, Hynaisovu, Kalvodovu, Klicperovu, Lomenou, Mariánské náměstí,  ulice Olivovu, Pražákovu, část Raisovy, Tvorkovských, Závišovu, Karasovu, Kaštanovou, Kollárovu, Kralickou, Kravařskou, Oblou, Přemyslovců a Štítného 55, Slavníkovců a Štítného

-        na středu 19. května se chystá čištění s pomocí přechodného dopravního značení v lokalitě mezi ulicemi Vršovců, Baarovou, Josefa Šavla (28. října – po značku), Jahnovou a Rtm. Gucmana

-        ve dnech 24. až 28. května proběhne čištění v ulicích Duhové (dopravní uzel Hulváky), Klostermannově H (u komunitního centra), Klostermannově MH, Kubelíkově, Mařátkově, Náprstkově, Novoveské (S. Tůmy – Přemyslovců), Novoveské (S. Tůmy – Rybníky), Sokola Tůmy, Solidarity, Vršovců – vnitřní chodníky, bez hřišť, v ulicích Hozově, Ludmilině, Marie Pujmanové, Novoveské (Přemyslovců – Strmá), Novoveské (Strmá – Novinářská), Pflegrově, Podlahově, v části Raisovy, na Stojanově náměstí, v ulicích Strmé, Sušilově, Šimáčkově, Baarově za domy 15 a 17, Gen. Janka, Jiřího Trnky, sídliště Fifejdy celé (Dolina bez pískoviště), sídliště Gen. Janka

-        ve dnech 24. května až 2. června se vyčistí ulice Františky Stránecké, Grmelova, Chemická, Mariánskohorská, Oběžná, Pašerových, Rybářská, Slovenská – Švermova chodníky, Suderova a Švermova

-        ve středu 26. května čeká čištění s pomocí přechodného dopravního značení lokalitu mezi ulicemi Matrosovovou, Václavskou a Generála Hrušky (Rtm. Gucmana – odbočka na ul. Novoveskou)

-        ve dnech 3. května až 2. června budou průběžně uklizeny ulice Chaloupeckého, schodiště Hozova – Rtm. Gucmana, schodiště Bedřiška, schodiště Strmá – Novoveská, schodiště Mariánskohorská – Kaufland, schodiště Náprstkova, schodiště Novoveská u kaple a zastávky MHD

-        ve středu 2. června se bude s pomocí přechodného dopravního značení čistit lokalita mezi ulicemi U Dvoru, Generála Hrušky (odbočka na ul. Novoveskou – konec ulice), Stojanovo náměstí, ulice Nivnická

 

Proto, aby bylo čištění provedeno bez problémů, městský obvod žádá občany Mariánských Hor a Hulvák o respektování zákazu stání a přeparkování svých vozidel na jiná místa tak, aby mohlo být zajištěno komplexní vyčištění dané oblasti. 

Čištění bude probíhat od 8 hodin rána, a to za použití silničního zametacího stroje a chodníkového zametače. Samozřejmě že se čistí i přilehlé chodníky. V oblastech, kde občané moc dopravní značení nerespektují a vozidla neodstavují, bude asistovat městská policie.