Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

V Mariánských Horách zvýší bezpečnost ve vybraných bytových domech domovníci preventisté

Poslední změna: Pondělí 25.06.2018 19:13

Dohled nad bezpečností a pořádkem v obecních bytových domech, ale také v jejich bezprostředním okolí – to bude úkol domovníků-preventistů, které má v plánu zaměstnat mariánskohorská radnice.

Bezpečnost je pro nás a pro obyvatele našeho městského obvodu zásadní téma. Postupně rozšiřujeme kamerový systém, jsme v pravidelném kontaktu se zástupci městské a statní policie, působí u nás bezpečnostní dobrovolníci a projekt domovník-preventista je jedním z dalších opatření, která můžou ke zvýšení bezpečnosti v obvodu přispět. Zaměřuje se navíc na největší potřebu – cítit se v bezpečí v nejbližším okolí svého domova,” říká 1. místostarosta Patrik Hujdus.

Pracovní náplní domovníků-preventistů bude především dbát na dodržování domovního řádu, pomáhat řešit případné rizikové situace a podporovat komunikaci mezi nájemníky obecních bytů a pracovníky úřadu. Každý domovník-preventista bude působit v předem určené konkrétní lokalitě, ve které bude mít na starosti i několik domů.

Počítáme s tím, že tito naši noví pracovníci budou kromě zajišťování bezpečnosti také v pravidelných intervalech navštěvovat předem určené domy a kontrolovat stav společných prostor, chodeb a sklepů. Díky tomu včas zjistí, jestli někde neteče voda, není rozbité okno, narušený zámek, případně ověří, že se ve sklepě neusídlili bezdomovci nebo jiná podobná individua. V takovém případě každou závadu nebo jiný problém ohlásí kompetentním pracovníkům bytového odboru. Nebo i policii, pokud bude potřeba,” dodává místostarosta.

Městský obvod projekt realizuje ve spolupráci se statutárním městem Ostravou díky dotaci ministerstva vnitra, která pokryje mzdové náklady celkem šesti mariánskohorských domovníků-preventistů po dobu tří let. Každý spolupracovník před zahájením práce absolvuje speciální školení, aby věděl, jak v případných rizikových situacích komunikovat a jak se zachovat.

V současné době probíhá výběrové řízení a vhodné domovníky-preventisty mariánskohorská radnice teprve hledá. Zájemci z Mariánských Hor a Hulvák, kteří by chtěli svou aktivitou přispět ke zvýšení bezpečnosti ve svém okolí, získají bližší informace od vedoucího bytového odboru Lukáše Lesňáka (tel.: 599 459 259) a přihlásit se můžou prostřednictvím e-mailu .

Jedná se o práci na dohodu v rozsahu 40 hodin měsíčně. Práci je proto možné realizovat i brigádně jako přivýdělek. Pokud se nám projekt osvědčí, rádi počet domovníků-preventistů rozšíříme i nad rámec dotace, uzavírá Patrik Hujdus. 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »