UPOZORNĚNÍ

14/1 2021

Obyvatele, které dnes ráno vystrašil kouř nepřirozené barvy můžeme uklidnit, že nešlo o havarijnil stav. V chemičce BorsodChem – Ostrava došlo dnes ráno k technologickému výkyvu při výrobě kyseliny dusičné. Krátkodobá závada se obešla bez nadlimitního úniku. O havarijní stav se podle společnosti v žádném případě nejedná.

UPOZORNĚNÍ
Vyjádření ekologa BorsodChem – Ostrava: Dnes v cca 8:50 došlo z důvodu netěsnosti kondenzátoru k naředění kyselinového okruhu ve výrobně koncentrované kyseliny dusičné KD 7, to způsobilo změnu pompážních poměrů mimo bezpečné meze provozování turbokompresoru. Na tuto změnu zareagoval blokážní zabezpečovací systém a výrobnu bezpečně odstavil. V průběhu odstavení se uvolnil přebytek nitrózních plynů (NOx) do okolí výrobny, tento jev trval cca 1 minutu. Nadále musel být systém krátkodobě odtlakován přes komín výrobny, tím došlo ke zvýšení viditelných emisí oxidu dusíků na komíně výrobny. Všechny činnosti spojené s odstavením jednotky byly provedeny v souladu se schváleným provozním řádem.
Při této události nedošlo k poškození výrobního zařízení ani ke zranění osob a všechny zabezpečovací systémy zareagovaly správně.