Tým mariánskohorských policistů získal ocenění

24/1 2023

V závěru roku proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí slavnostní ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství policie Ostrava za rok 2022. Jako první byla vyhlášena kategorie „Tým roku 2022“, kterou získali policisté obvodního oddělení policie Mariánské Hory.

Tým mariánskohorských policistů získal ocenění

Ocenění si převzali čtyři policisté, kteří zde vykonávají práci nad rámec svých služebních povinností a to nprap. Pavel Chylik, pprap. Dominik Michna, prap. Leszek Kolebacz a prap. Tomáš Ham. Za skvělý chod celého oddělení bylo ohodnoceno také jeho vedení a to vedoucí npor. Dalibor Řeháček a jeho zástupci npor. Filip Krakovka a npor. Tomáš Pražák.

Slavnostního aktu se kromě vedení Městského ředitelství policie Ostrava, v čele s ředitelem plk. Antonínem Řezníčkem, zúčastnila také řada vzácných hostů a to primátor města Ostravy Tomáš Macura, ředitel Vazební věznice Ostrava plk. Marek Valenta a vedení Městské policie Ostrava, ředitel Miroslav Plaček a zástupci vedoucího operativního oddílu Tomáš Honczek a René Petr.

Cena se uděluje v souvislosti s policejní prací pro bezpečné město Ostravu – v tomto případě část Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Prací mariánskohorských policistů se od roku 2017 daří trvale snižovat nápad trestné činnosti tzn., počet trestných činů spáchaných za rok ve služebním obvodu zdejší součásti PČR. Od roku 2017 do roku 2022 se snižoval nápad trestné činnosti o cca 6-7 % ročně a zvyšoval se podíl objasněné trestné činnosti. Za rok 2022 se podařilo objasnit více než polovinu spáchaných trestných činů.  Výraznou měrou se snížil počet kapesních krádeží v hromadné dopravě DPMO. Rovněž klesl počet kapesních krádeží v obchodních zařízeních a počet loupeží.  Drogové kriminalitě patří v Ostravě-Mariánských Horách výrazně menší díl objemu trestné činnosti, a to i v porovnání s ostatními částmi města Ostravy. V roce 2022 bylo dosaženo velké úspěšnosti při objasňování trestných činů „sprejerství“ v Ostravě – Mariánských Horách.

Vzhledem ke shora uvedených skutečnostem je zřejmé, že městská část Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky se stala výrazně bezpečnější pro život obyvatel, než tomu bylo před zhruba 5 a více lety. Z tohoto důvodu byli policisté oceněni v rámci ohodnocení pro bezpečnější město Ostravu.

 

Dalibor Řeháček
vedoucí oddělení Ostrava-Mariánské Hory