Slovo starosty

5/1 2021
Milí spoluobčané,
dovolte mi popřát vám do nového roku pevné zdraví, rodinnou pohodu, optimismus a přesvědčení, že se náš život brzy vrátí do běžného režimu.
Slovo starosty
Koncem uplynulého roku každý z nás určitým způsobem hodnotil, bilancoval, ale je to také doba, bylo nejvíc potřeba dívat se dopředu a zamyslet se nad tím, co nás v nastávajícím období čeká. Koronavirová krize na nás dopadla citelně, zaznamenali jsme výpadky v rodinných rozpočtech a nejinak tomu bylo i v rozpočtech měst a obcí. O to těžší bude výkon funkce pro jejich vedoucí představitele, pro hejtmany, primátory i starosty.
Jednou z priorit vedení radnice je bezpečnost v našem obvodu. Proto jsme rozhodnuti řešit razantněji situaci kolem bývalé kolonie Červený kříž, kde bývalé vedení zdaleka nevyužilo všechny možnosti, jak stávajícímu stavu, který je ostudou Mariánských Hor, zabránit. Připravujeme právní kroky, jednáme s vlastníky nemovitostí, jsme přesvědčeni, že všechny možnosti směřující k řešení této neutěšené situace nebyly vyčerpány. Se současným stavem v lokalitě se rozhodně nechceme smířit, především s tím, že domy byly prodány, ale okolní pozemky zůstaly v majetku městského obvodu, takže vlastně neseme zodpovědnost za nepořádek, který tam obyvatelé lokality nepřetržitě dělají.
Nastávající rok zcela určitě nebude ekonomicky tak příznivý, jako ty předešlé. V našem rozpočtu hraje zásadní roli úvěr, který prosadilo minulé vedení, ten je ovšem určen pouze k opravě zanedbaného bytového fondu. O efektivním nakládání s finančními prostředky bývalým vedením jsme nebyli přesvědčeni, s úvěrem jsme nesouhlasili, v současné situaci jsme ho však v kombinaci s dotacemi připraveni smysluplně využívat k opravám bytových domů, rovněž v ulicích Tvorkovských, Jahnově, Přemyslovců nebo Knüpflerově.
Obyvatelé Knüpflerovy byli před lety vystěhováni, chyběla zde jasná koncepce a opravy si vyžádají desetimilionové částky. Ekonomická situace nám nedovolí řešit vše, co bychom si představovali, ale cesty k získání dalších finančních prostředků hledáme. Řešit musíme i modernizovaný systém vytápění mateřské školy Zelená, který je problémový. Co se podařilo a co je dobré, na to chceme navázat. Například na ozdravné pobyty dětí, kurzy pro seniory podporu mladých sportovců, pořádání různých kurzů, komunikaci s nájemníky atd. Jen chceme s financemi nakládat lépe, hospodárněji a především transparentně. Každé akci musí předcházet řádná ekonomická rozvaha, nic nebudeme dělat ukvapeně.
Dovolte mi poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, příspěvkovým organizacím i městské policii za odvedenou práci v uplynulém roce a do roku nového přeji ještě jednou hodně zdraví, optimismu, chuti do další práce a spokojenost v osobním životě.
Jiří Vávra, starosta