Radnice reaguje na klimatické změny

24/6 2020

Druhově pestré a méně udržované trávníky se již v loňském roce objevily v některých částech Mariánských Hor a Hulvák. Takzvané květnaté či travní louky mají zpomalit vysychání půdy a také nabídnout útočiště užitečnému a vzácnému hmyzu.

Radnice reaguje na klimatické změny

Nakrátko sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu a řídký porost nezadrží sluneční paprsky, které půdu dále vysušují. Z krátce střižených trávníků se také snadněji než ze vzrostlé trávy šíří houby a roztoči, což představuje riziko pro alergiky. A zelený trávník je rozhodně hezčí než ten, co je sice nakrátko střižený, ale suchý,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus.

Odborní pracovníci radnice, kteří mají na starosti údržbu zeleně, vytipovali loni devět lokalit, v nichž došlo k omezení sekání trávy. Jedná se například o roh ulic 1. máje a Železárenské, pás pod sídlištěm Vršovců, část travnaté plochy a svahu u bytových domů na ulici Karasově, plochy v parku „U Rakety“, pod ragbyovým stadionem na Fifejdách a další. Během května, tedy ještě před tzv. pylovou sezonou, je v nich prováděna první seč a další budou následovat až podle výšky travního porostu a vývoje počasí.

Naší představou je, že ve vytipovaných lokalitách vyjedou sekačky maximálně třikrát do roka. To by mohlo vrátit zpět i rostliny, které byly dříve běžné, a zelené plochy by tak mohly zase vypadat jako louky. Na konci roku pak celý projekt vyhodnotíme,“ doplnil Patrik Hujdus

Omezení sečení trávy na veřejných prostranstvích je jednoduchý a zároveň levný zásah podporující udržení vody v půdě. Tím, že tráva přirozeně roste, vzroste schopnost půdy zadržovat vodu a zároveň se zvýší druhová rozmanitost živočichů a rostlin, kteří se v dané lokalitě nacházejí. Nakrátko sečený trávník naopak ztrácí schopnost zadržovat vodu a řídký porost nezadrží sluneční paprsky, které půdu dále vysušují. Navíc místa s přirozenou skladbou zeleně mohou poskytnout dostatek potravy a úkrytů hmyzu. Už v loňském roce se na méně sečených trávnících objevilo několik mravenišť. S tím souvisí i populace ptáků, pro kterou je hmyz základní složkou potravy. Pokud ptáci nemají hmyz, živí se více různými bobulemi a semínky, což často způsobuje škody sadařům a zahrádkářům. Pokud nenacházejí ani bobuloviny či různá semínka, umírají hladem.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky obhospodařuje na svém území mimo areály hřbitova, mateřských a základních škol celkem 40 hektarů trávníků a z toho tři hektary seče aktuálně v omezené intenzitě, tzn. provede se první seče a poté se provede až seč v podzimních měsících a na konci sezony se sběrem listí.