Rada Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásila novou dotační výzvu

11/5 2021

Starosta Mariánských Hor a Hulvák Jiří Vávra se rozhodl podpořit organizace a subjekty, působící v našem městském obvodě v oblasti sportu a volnočasových aktivit, zejména pro práci s dětmi a mládeží. Podporu z rozpočtu městského obvodu chce řešit transparentně vyhlášením nové „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit 2021“. Reaguje tak na tíživou ekonomickou situaci těchto spolků, související s koronavirovou pandemií

Rada Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásila novou dotační výzvu

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat sportovní organizace, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby realizující aktivity v oblasti sportu, volného času dětí a mládeže působící na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 1. června do 8. června letošního roku.

 „Podmínky pro rozvoj městského obvodu v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže se snažíme vytvářet dlouhodobě. Také z toho důvodu každoročně podporujeme zájmové organizace a jejich akce, které se u nás uskutečňují. Pro tuto dotační výzvu jsme vyčlenili částku pět set tisíc korun, přičemž maximální výše poskytnutých finančních prostředků jednomu žadateli je padesát tisíc korun a minimální deset tisíc korun,“ řekl starosta Jiří Vávra.

Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou na adresu: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, oddělení kanceláře vedení, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, přičemž rozhodující je den podání na poště, nebo osobně v podatelně úřadu nejpozději do 8. června tohoto roku. Schválené formuláře žádosti a položkového rozpočtu jsou k dispozici na webových stránkách městského obvodu ZDE.