Ostrava zve na první ročník Dnů Fajne rodiny

21/6 2020

Přes 40 kulturních spolků, nezávislých sdružení, komunitních center, městských, ale i soukromých organizací se zapojilo do příprav přehlídky plné pestrého programu pro rodiny s dětmi. DNY FAJNE RODINY jsou jednou z aktivit rodinné politiky statutárního města Ostravy a letos se uskuteční v termínu 16. srpna až 19. září. Děti i rodiče se mohou těšit na interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedskou slavnost, koncerty nebo třeba pohádky pod hvězdami.

Ostrava zve na první ročník Dnů Fajne rodiny

Akce, původně plánována v květnovém termínu, navazuje na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu (15. května). Tou je připomenout si, jak důležitou roli rodina hraje a vrátit tomuto tématu pozornost. „Situace, která v polovině března prakticky ze dne na den ovlivnila veškeré dění ve společnosti, zasáhla pochopitelně i do našich příprav. Jelikož si myslíme, že téma rodiny si v této době zaslouží o to víc pozornosti, rozhodli jsme plánovanou oslavu rodiny zrealizovat v náhradním termínu na konci léta,“ vysvětluje koordinátorka rodinné politiky Ludmila Placová.

DNY FAJNE RODINY jsou jen jednou z konkrétních aktivit rodinné politiky města. Ta si klade za cíl vést dialog s rodinami, podporovat komunitní život a napomáhat větší dostupnosti volnočasových aktivit. Jako důležité také vnímá téma posílení rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity, ale i harmonizaci pracovního a rodinného života. Bližší informace, program DNŮ FAJNE RODINY i vize rodinné politiky naleznete na www.fajnarodina.cz nebo na FB profilu @fajnarodina.

„Záleží nám na tom, aby se ostravské rodiny cítily ve městě doma a aby věděly, že si jich vážíme a chceme je podporovat. Na tomto principu stojí celá rodinná politika města i koncept Fajne rodiny, který jsme vytvořili jako hravý nástroj pro lepší prezentaci a realizaci všech aktivit. Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu. Ostrava se proto snaží o vytvoření příznivých podmínek a prostředí, ve kterém mohou rodiny dobře naplňovat své potřeby, a to napříč generacemi," uvedl náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák.