Nové parkovací karty na rok 2020 vydáváme od 4. listopadu 2019

7/11 2019

Na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bylo zahájeno vydávání parkovacích karet pro 2020. Platnost současných modrých parkovacích karet je omezena koncem letošního roku, na příští rok je potřeba vyřídit si kartu novou.

Nové parkovací karty na rok 2020 vydáváme od 4. listopadu 2019

V rámci našeho obvodu byla stanovena pouze jedna oblast zóny placeného stání, ta je vymezena ulicemi Fráni Šrámka a Zelenou, mezi ulicemi 1. máje a Výstavní. Karta „R“ (rezidentní) se týká občanů, kteří mají hlášený trvalý pobyt v ulicích Zelené a Fráni Šrámka, a dále na adresách Výstavní 2, 2A, 4 a 6, nebo 28. října 155, 157 a 159. Zároveň tito žadatelé musí být vlastníky vozidel, pro která jsou karty vydávány, případně musí být ve velkých technických průkazech vozidel vedeni jako provozovatelé těchto vozidel. O tyto karty mohou žádat i občané, kteří jsou oprávněnými uživateli vozidel na základě leasingových nebo úvěrových smluv, nebo užívají služební vozidla k soukromým účelům. O parkovací karty „A“ (abonentní) mohou žádat právnické subjekty a fyzické osoby podnikající, které mají sídla nebo provozovny v zónách placeného stání, a fyzické osoby vlastnící nemovitosti v těchto zónách.

Ceny parkovacích karet pro rok 2020 jsou následující: fyzická osoba za kartu „R“ na první auto zaplatí 360 korun, za druhé pak 2400 Kč, a za každé další 4800 Kč. Karta „A“ pak stojí 2400 Kč pro první vozidlo, druhé přijde na 4800 Kč a každé další na 9600 Kč. Žádá-li žadatel o vystavení karty až v průběhu roku, je povinen uhradit pouze poměrnou část ceny stání do konce roku. V případě vrácení parkovací karty vydavateli v průběhu roku její platnosti z jakéhokoliv důvodu (žadatel již není vlastníkem vozidla, žadatel se odstěhoval apod.) bude žadateli vrácena alikvotní část zaplacené ceny stání za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkovací karty. Došlo-li u žadatele ke změně vozidla, za které byla uhrazena cena stání jako za první vozidlo, bude v tomto případě cena stání za nové vozidlo jako za první vozidlo.

Změnila se barva parkovacích karet, rezidenti budou mít karty světle oranžové, abonenti tmavě oranžové barvy.

Stále platí, že na vyznačených stanovištích mohou v pracovních dnech mezi 7. až 18. hodinou a v soboty od 7 do 13 hodin parkovat pouze držitelé karet. Ostatní řidiči, kteří na vyhrazeném stání zaparkují, mohou být postiženi podle platných právních předpisů. Do poloviny října letošního roku bylo vydáno dohromady 243 parkovacích karet.

Bližší informace o dokumentech potřebných k vyřízení, ale také o dalších podmínkách pro vydávání parkovacích karet jsou k dispozici na webových stránkách www.marianskehory.cz v sekci Občan – potřebuji si vyřídit – doprava a komunikace – parkovací karty. V záložce pak zájemci naleznou metodiku pro výdej parkovacích karet, ve které zjistí vše potřebné. Tyto informace lze získat i na telefonním čísle 599 459 246.

Parkovací karty jsou vydávány na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v budově A na odboru místního hospodářství, Přemyslovců 63, v přízemí v kanceláři číslo 6 v běžných úředních hodinách.

 

Ceny parkovacích karet:

Počet vozidel

Karta R (rezidentní)

Karta A (abonentní)

1. vozidlo

360 Kč/rok

2400 Kč/rok

(30 Kč/měsíc)

(200 Kč/měsíc)

2. vozidlo

2400 Kč/rok

4800 Kč/rok

(200 Kč/měsíc)

(400 Kč/měsíc)

každé další vozidlo

4800 Kč/rok

9600 Kč/rok

(400 Kč/měsíc)

(800 Kč/měsíc)