Mariánskohorský hřbitov čeká velká rekonstrukce

19/4 2021

Vedení Mariánských Hor a Hulvák schválilo návrh, podle kterého se uskuteční dlouho očekávaná rekonstrukce obvodního hřbitova. Strategická komise jednohlasně doporučila práci architektů z ateliéru ZAKA22, která je moderní a funkční, a zároveň citlivě propojila návrhy studentů z katedry architektury zpracované v loňském roce.

Mariánskohorský hřbitov čeká velká rekonstrukce

Studie rekonstrukce hřbitova tak navázala na první fázi plánů revitalizace, kdy radnice požádala o spolupráci katedru architektury Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity a studenti vytvořili první originální a nápadité návrhy, jak by hřbitov mohl v budoucnu vypadat. Studentské práce se v minulém roce dokonce dočkaly výstavy v obřadní síni radnice, kde si je mohli přijít prohlédnout zájemci z řad veřejnosti.

„Studenti vnesli do budoucího projektu řadu neobyčejných myšlenek a radnice je využila jako odrazový můstek k nadefinování zadání další dokumentace. S již konkrétním zadáním jsme oslovili tři ateliéry zaměřující se na veřejný prostor a krajinářskou architekturu. Nabídku, která nás nejvíce oslovila, předložila architektka Magda Cigánková Fialová ze zmíněného ateliéru. Ve studii se například zaměřila i na využití pozadí hřbitova, tvořeného siluetou vítkovických železáren, a prostředí zdůraznit volbou navržených materiálů,“ uvedl místostarosta Filip Čmiel.

Celým návrhem se prolíná silueta letících ptáků, umocňujících realitu odcházení s pozitivním pocitem svobody. Hlavní vstup bude zdůrazněn kovovou uměleckou bránou, na kterou naváže vpravo venkovní obřadní síň. Tu bude tvořit půlkruhová, částečně zastřešená pergola s lavičkami. Vlevo nově vyroste nová budova pro technické zázemí. Na svém místě zůstane památník věnovaný padlým hrdinům i kříž v centrální ose komunikace. V nejjižnějším rohu hřbitova vznikne urnový háj, takzvané kolumbárium a rozptylová loučka. Zachována zůstane habrová alej a další stromy budou doplněny do celého prostoru hřbitova. Zelené plochy doplní květnaté trávníky.

„Nyní je v plánu zpracování projektové dokumentace ve všech stupních. Výhodou je, že projekt bude etapizován, což nám umožní realizaci rozdělit do několika fází, závislých na dostupnosti finančních prostředků. Předpokládané náklady na celkovou revitalizaci odhadujeme zhruba na 15 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, věříme, že v příštím roce začneme s první etapou,“ doplnil Filip Čmiel.