Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstev obcí

Poslední změna: Pondělí 09.07.2018 16:18
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb.

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022.

Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Oznámení registračního úřadu - podávání kandidátních listin

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí


Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
 znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky


Zápis do dodatku stálého seznamu voličů - možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí pro občany států EU s trvalým nebo přechodným pobytem v městském obvodě.

Vzory dokladů totožnosti, které předloží cizinci, kteří žádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Informace pro volební strany


Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Vzory kandidátních listin

Členství v okrskové volbení komisi ve volbách do zastupitelstev obcí

Trvalý pobyt kandidáta a následně zvoleného člena zastupitesltva obce v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí
V případě zájmu subjektů kandidujících ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Zastupitelstva statutárního města Ostrava o inzerci ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák je nutné splnit následující podmínky, které schválila Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 84. schůzi konané dne 11.06.2018 pod číslem usnesení 2885/RMOb-MH/1418/84.
Jsou jimi:

  • velikost 1/4 strany, tj. 105 x 135 mm (š x v), nebo 1/8 strany, tj. 105 x 67,4 mm (š x v)
  • inzerát musí být zpracován ve formátech jpg a pdf v tiskovém rozlišení, je nutné jej zaslat do 31.07.2018 buďto na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.cz, nebo doručit na CD na adresu Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory (nosič se odesílateli nevrací)
  • cena inzerátu je 5 Kč/cm2 včetně DPH, splatnost je na základě faktury vystavené po uveřejnění inzerátu
  • v případě, že počet objednávek inzerce převýší obsahové možnosti periodika, vyhrazuje si vydavatel právo zveřejnit inzerci ve speciální příloze 

Další vzorové dokumenty


Petice - nezávislý kandidát

Petice - sdružení nezávislých kandidátů

Prohlášení kandidáta

Praktické odkazy


www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - sekce zaměřená na volby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sekce zaměřená na volby

Magistrát města Ostravy - sekce změřená na volby 

Interaktivní aplikace pro vyhledávání volebních místností

Kontakty na zaměstnance registračního úřadu


Zaměstnanci:
Ing. Tereza Mučková, kancelář č. 35, telefonní spojení 599 456 248, 602 705 075
Bc. Tereza Molatová, kancelář č. 13, telefonní spojení 599 459 243, 720 979 177
Jana Langerová, kancelář č. 11, telefonní spojení 599 459 216, 607 048 595

Kontaktní e-mailová adresa: volby@marianskehory.cz

Kontaktní adresa:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, budova A, první poschodí
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »