Informace z oblasti školství

Městský obvod je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací ( dále jen PO). Jsou to školská zařízení v obvodě: MŠ U Dvoru, MŠ Zelená, MŠ Gen. Janka a ZŠ Gen. Janka. Zřizovatel se podílí na zajištění činnosti PO. Účel a činnosti PO je uveden ve Zřizovacích listinách jednotlivých školských zařízeních.

Ozdravné pobyty dětí z MŠ 

V tomto roce jsou připraveny 3 turnusy ozdravných pobytů pro děti z mateřských škol, každý turnus trvá 14 dní. Celkem 3 turnusy  se uskuteční postupně od 8. 3.  2020, a to v horské obci Bílá a 2x v lázeňském městě Luhačovice. Stejně jako v předchozích letech, může na čtrnáct dní za zvýhodněnou cenu jet vždy dítě a jedna dospělá osoba  jako doprovod. Cena celého pobytu , včetně dopravy a všech služeb je 1000,- Kč  na dítě a 2000,- Kč pro dospělou osobu.  Na tyto pobyty přispěl Moravskoslezský kraj částkou 210 000,- Kč, Statutární město Ostrava částkou 450 000,- Kč a částkou 1,4mil,- Kč přispívá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

„Tyto pobyty pro děti na čerstvém vzduchu přispívají k regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest. Proto děti, pokud to dovolí počasí, tráví větší část dne venku. Jsme si vědomi, že částka, kterou městský úřad tyto pobyty dotuje je vysoká, ale zdraví našich dětí, poznávání přírody i rovněž upevnění jejich vztahů s vrstevníky za to stojí," říká 1. místostarostka Jana Pagáčová.

 

 

LOGO