Dětská skupina Jesličky

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřídil dětskou skupinu s názvem Jesličky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku 1 až 3 roky.

"Rádi bychom pomohli mladým rodinám s dětmi, aby se maminky nebo tatínkové, kteří se starají o malé děti, mohli co nejdříve vrátit zpět do práce,"  řekla starostka obvodu Liana Janáčková.

Finanční náklady na umístění dětí do dětské skupiny jsou ve srovnání se soukromými jeslemi minimální. Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za pobyt dítěte v Jesličkách zaplatí měsíčně 500 korun plus stravné, další Ostravany vyjde měsíční poplatek na 1 500 korun. 

Jesličky zahájily provoz v pondělí 2. května 2016 a nacházejí se ve stejné budově jako Mateřská škola Gen. Janka na ulici Gen. Janka 1/1236 v Mariánských Horách. 

Kontaktní osoba: Šárka Bečáková, tel.: 720 951 072, 720 951 073, 605 464 443                                                   e-mail:

Webové stránky Jesliček najdete ZDE.

Ke stažení:
 

Informace o projektu 

Název projektu: Dětská skupina " JESLIČKY" (2020-2022)

Informace o projektu

Na projekt dětské skupiny JESLIČKY byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce. Proto musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ nebo aktivně hledající zaměstnání nebo studentem připravujícím se na povolání.

1. Identifikace projektu

Registrační číslo:  Z.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016124

Název projektu:  Dětská skupina Ostrava Mariánské Hory 2020 – 2022  III. Etapa

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Gen. Janka 1/1236, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Kapacita zařízení péče o děti: 24

Typ zařízení péče o děti předškolního věku:

Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Cílová skupina: Rodiče s dětmi